سبد خرید
سبد خرید

خرید آر پی لیگ آف لجندز برزیل (League Of Legends RP Brazil)

مقدار Riot Point ها ممکن است به مرور زمان توسط Riot Game تغییر کند.  شاپ خود بازی نسبت به مقدار BRL که خریداری میکنید چک بفرمایید

 
Loading...

136,900 تومان

League Of Legends 365 RP (10 BRL)
10-BRL

271,900 تومان

League Of Legends 735 RP (20 BRL)
20-BRL

533,900 تومان

League Of Legends 1470 RP (40 BRL)
40-BRL

660,900 تومان

League Of Legends 1835 RP (50 BRL)
50-BRL

1,309,900 تومان

League Of Legends 3670 RP (100 BRL)
100-BRL