سبد خرید
سبد خرید
تاپ ترین هیروهای موبایل لجند کدامند

تاپ ترین هیروهای موبایل لجند؛ مینوتار

شاهزاده مینوآن که قصد دارد سرزمین مادری‌اش را پس بگیرد؛ معرفی تاپ ترین هیروهای موبایل لجند را با یکی از بهترین هیروهای کلاس تانک یعنی مینوتار ادامه می‌دهیم. سال‌های دور در سرزمین‌های خشک آگلتا شهری به نام مینوآ وجود داشت. شاهزاده مینوآ پس از آنکه از روی خشم آسیب زیادی به پدرش رساند، از شدت شرم و پشیمانی خود را به هزارتوی مینوآ تبعید کرد. پس از خروج از هزارتو متوجه شد شهرش از بین رفته و این‌گونه شد که تصمیم گرفت سرزمین مادری‌اش را به شکوه سابق بازگرداند.

بررسی تاپ ترین هیروهای موبایل لجند

موبایل لجند

داستان مینوتار

یک مبارز قوی و برازنده، اما غرق در شرم و خشم. زمانی‌که شخصیت مرموز دستش را به سمت مینوتار دراز کرد تا به او کمک کند روی پاهایش بایستد، مینوتار او را به زمین زده و شروع به زدن مشت‌های محکمی به او کرد. پس از آنکه مشت‌هایش غرق خون شد و شخصیت مرموز دست از تقلا برداشت، مینوتار درحالی‌که توسط جمعیت هو می‌شد، ماسک او را برداشت. در همین زمان بود که ناگهان بدنش سرد شد و فهمید این شخصیت مرموز کسی جز پدرش نبود. پادشاه پیر با آخرین توانش دست مینوتار را گرفت و حرف‌های آخرش را به او گفت:« باید مسئولیت پادشاهی را بپذیری و شکوه مینوآ را حفظ کنی.»

مینوتار که وجودش از شرم و پشیمانی پر شده بود، خود را به هزارتوی مینوآ – محل دفن نیاکانش- تبعید کرد و در آنجا به آموزش و تمرین و اصلاح مسیر زندگی خود مشغول شد. مینوتار به مرور زمان یاد گرفت به خشم خود غلبه کرده و از قدرت خود در مسیر درست استفاده کند.

درست در همین زمان حادثه ناگواری پیش آمد؛ تمام شهر مینوآ تحت تاثیر انفجار گوی گرگ‌ومیش (Twilight Orb)  نابود شد و تنها مینوتار بود که به دلیل قرار داشتن در هزارتو سالم ماند. مینوتار به سمت شهر دوید تا بداند چه اتفاقی افتاده اما تنها یک قدم با خروج از هزارتو قرار داشت که تکه‌ای از گوی شکسته به داخل هزارتو سقوط کرد و آن را کاملا مسدود کرد.

این حادثه اثری از تمدن مینوآن باقی نگذاشت. پس از گذشت روزها و شب‌های بی‌شمار، قطعه شکسته گوی به لونوکس (Lunox) تبدیل شد و آنجا را ترک کرد. هزارتو باز شد و مینوتار به آرامی چشمانش را باز کرد. آلدوس، نگهبان هزارتو مینوتار را از نابودی مینوآ مطلع کرد اما مینوتار حرف او را باور نمی‌کرد. آخرین کلمات پدرش در ذهنش تداعی شد و مینوتار سوگند خود تمدن مینوآ را از نو بسازد.

تاپ ترین هیروهای موبایل لجند

خصوصیات مینوتار

  • نام مستعار: پسر مینوس
  • اصلیت: مینوآ، سرزمین‌های خشک آگلتا
  • جنسیت: مذکر
  • کلاس: تانک، ساپورت

مهارت‌ها و قدرت‌های مینوتار

قدرت پسیو خشم مجسم (Rage Incarnate)؛ باف (Buff)

مینوتار با افزایش ریج یا خشم قادر است به انمی دمج وارد کند. با رسیدن ریج به بالاترین میزان خود، مینوتار قدرت خشم مینوآ (Minoan Fury) را اجرا می‌کند که نتیجه آن ۲۰ دمج فیزیکی اضافی و ۱۰ دفاع فیزیکی و دفاع جادویی اضافی، ارتقا اسکیل افکت و بازنشانی کول‌داون است. مینوتار پس از خروج از این حالت، به مدت ۳/۱ ثانیه قادر به گرفتن ریج و کست این قدرت نخواهد بود.

مهارت شماره یک پایکوبی ناامیدی (Despair Stomp)؛ آهسته کردن سرعت انمی (Slow)، حرکت در ناحیه وسیع (AoE)

به کمک این مهارت مینوتار می‌تواند به سرعت سمت لوکیشن هدف حرکت کرده و ۲۸۰ تا ۳۵۵ دمج فیزیکی به انمی‌هایی که در اطراف قرار دارند وارد می‌کند. همچنین قادر است سرعت حرکت انمی‌ها را به مدت ۳ ثانیه به اندازه ۴۰٪ کاهش دهد. این مهارت همچنین به همین میزان بیسیک اتک مینوتار را ارتقا می‌دهد که نتیجه آن دمج فیزیکی بیشتر به انمی هدف است. مینوتار در فاز خشمگین(Enraged) می‌تواند حمله گسترده‌تری به انمی داشته باشد و دمج فیزیکی بالاتری به هدف وارد کند.

مینوتار تاپ ترین هیروهای موبایل لجند

مهارت شماره دو غرش محرک (Motivation Roar)؛ هیل (Heal)، باف (Buff)

مینوتار به کمک این مهارت اچ‌پی هیروهای هم‌تیمی خود را ۲۶۰ تا ۳۶۰ واحد بازیابی کرده و خود را بر اساس اچ‌پی از دست رفته هیل می‌کند. البته با اجرای این قدرت، مینوتار سرعت اتک هم تیمی‌هایش را نیز به مدت ۳ ثانیه به اندازه ۳۰٪ افزایش می‌دهد. در فاز خشمگین (Enraged)، مینوتار به مدت ۲ ثانیه ریگن (Enraged Regen) به‌دست می‌آورد. در این مدت هر بار که مینوتار با بیسیک اتک مورد حمله قرار بگیرد می‌تواند اچ‌پی خود را بازیابی کند.

قدرت التیمت خشم مینوآ (Minoan Fury)

مینوتار با اجرای این قدرت به حالت خشمگین (Enraged) وارد شده و سه بار روی زمین می‌کوبد. با هر بار کوبیدن، مینوتار ۱۸۰ تا ۳۰۰ دمج فیزیکی به انمی‌ وارد می‌کند. دو اتک اول سرعت حرکت انمی‌ را ۷۰٪ کاهش می‌دهند و ضربه نهایی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دمج به دشمن وارد می‌کند.